UNANG ANTAS

 

 

DATING KAALAMAN

BAGONG KAALAMAN

PAGLILIPAT

 • Ang alamat ay isang sangay ng panitikan na tumutukoy sa pinagmulan ng mga bagay-bagay.
 • Ang mga pangyayari sa alamat ay hindi kapani-paniwala.

 • Ang alamat ay sumasalamin sa mga paniniwala ng isang pangkat ng tao ganun din ang kanilang kultura at paraan ng pamumuhay.
 • Nagpapakita ito ng pagkakaiba-iba ng panniniwala at kultura ng bawat pangkat ng tao sa Pilipinas.
 • Natutukoy ang kahalagahan ng alamat sa buhay ng tao bilang salamin ng kultura at mga paniiwala ng isang pangkat ng tao.
 • Naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon ng bansa noon at ngayon sa tinalakay na alamat gamit ang mga kasanayang panretoreka at gramatika/balarila.

 

 

IKALAWANG ANTAS

 

INAASAHANG PAGGANAP

PAGPAPATIBAY SA ANTAS NG PAG-UNAWA

RUBRIK

GRASPS

Napuna ng mag-aaral na hindi na nasasalamin at pinahahahalagahan ng mga kabataan sa ngayon ang kultura ng bansa.Bilang hakbang upang makatulong na malutas ang suliraning ito, ang mga mag-aaral ng klase ay bubuo ng isang Story Collage upang ipakita sa klase ang iba’t ibang kultura ng bansa na makikita sa mga alamat na tinalakay sa bawat sesyon.Hahatiin ang klase sa apat na grupo at mananaliksik ang bawat pangkat ng mga impormasyong may kaugnayan sa kultura ng bawat rehiyong pinagkunan ng mga alamat na binigyang diin.Gamit ang mapa ng Pilipinas. Kinakailangang ang  Story Collage ay nagpapakita ng iba’t ibang kultura ng bansa na magiging batayan ng paghahambing ng kultura noon at ngayon.Ang pagsasaalang-alang ng mga sumusunod ay makatutulong upang maging maganda at dekalidad ang story collage na gagawin.( Organisasyon, pang-uri, Kaayusan ng mga pahayag na ginamit, nilalaman.:Kultura/paniniwala).

 

 

 

 

Naipamamalas ng mga mag-aaral ang  ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

 

 • Pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat.

 

Kraytirya:

May batayan ang sariling pananaw, napangangatwiranan ang sariling pananaw.

 

 • Nakapaglalahad ng paghahambing ng kulturat paniniwala sa pamamagitan ng Discussion grid.

 

Kraytirya:

Katotohanan ng mga datos, Napangangatwiran ang mga patunay.

 

 • Pagbibigay ng sariling damdamin/dam-damin ng iba kaugnay sa paksa.

 

Kraytirya:

Makatotohan, tapat, naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao.

 

 

 

 

Rubrik para sa Story Collage:

 

 

IKATLONG ANTAS

I. Itroduksiyon:

 

 1. Sisimulan ng guro ang sesyon sa pamamagitan ng pagpapagawa ng isang family tree batay lamang sa kanilang nalalaman tungkol sa pinagmulan ng pamilya.Ang gawain ay maisasagawa sa pamamagitan ng mga gabay na panuto.Matapos na maipresenta sa harap ng klase ang ginawa ay magbibigay na ng mga gabay na tanong ang guro.
  1. Kilala ba ninyo ang pinagmulan ng inyong mga magulang?
  2. Sino kaya ang inyong mga ninuno?
  3. Bilang isang indibidwal. Bakit kailangan mong malaman ang iyong

pinagmulan?

  1. Paano ito makatutulong sa inyo bilang isang  indibidwal?

 

Ang mga kasagutan ay ipoproseso sa pamamagitan ng pagbibigay ng feed back ng guro na magbubukas para sa pagbabasa ng isang Alamat.Kasunod nito ang pagbabasa ng isang teksto tungkol sa Alamat ng Bulkang Mayon.Matapos mabasa ay susuriin ng mga mag-aaral ang  mensahe na nakapaloob sa Alamat..

 

 

II. Interaksiyon:

 

A. Ang paksa ay tatalakayin sa pamamagitan ng isang larong Trip to Jerusalem.

 

Panuto:

 1. Ang guro ay magpaparinig ng isang musika habang pinapasa ang isang bagay at ang sino mang may hawak ng bagay na ipinapasa kasabay ng paghinto ng musika ay siyang maaatasang maglahad ng isang pangyayari sa binasang Alamat. ( Batay sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa alamat).
 2. Habang pinakikinggan ang pagsasalysay ng inyong kamag-aral ay isulat ang mga salitang naglalarawan na nabanggit sa akda.Pagkatapos na maisulat ang ma salita sa pisara.Isusulat ang kaantasan ng pang-uri batay sa kanilang kaalaman ditto.

 

B.Paghawan ng sagabal gamit ang kontekstwal na klu. Ipagagamit sa pangungusap ang mga salitang nabigyan ng kahulugan.

 

C. Pagtalakay sa nilalaman ng Alamat ng Bulkang mayon gamit ang isang Character

Chart   istratihiyang one stay one stray.

1. Ilahad ang tatlong pangunahing tauhan ng Alamat.

2. Anong katangian ang taglay ng mga pangunahing tauhan sa alamat?

3. Anong damdamin ang naramdaman mo sa bawat tauhan ng alamat? Bakit?

4. Paano naipakita sa alamat ang kultura ng mga bikolano?

 

Gat Malaya

Daragang Magayon

Kaeun

 

 

 

 

 

5. Ang mga Mag-aaral ay

 

D. Pagtalakay sa Alamat ( Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat)

1.Ano ang alamat?

2.Anu-anong mga elemento ng Alamat.?Ano ang pagkakaiba nito sa maikling

kwento?

3.Ano  sa inyong palagay ang mga katangiang dapat taglayin ng isang

alamat?Patunayan.

 

E. Pananaliksik ng iba pang alamat sa Internet na sumasalamin sa kulturang isang rehiyon( Pangkatang Gawain).

www.alamatagalog.com

www.atin-alamat.com.ph

www.mslizses.webs.com

F. Ang mga gabay sa pananaliksik ay ibibigay ng guro.Pupunuan ang isang talahnayan.

 

Mga Alamat

Pagpapahalaga

Rehiyon(lugar)

Kulturang ipinakita

Reaksyon

 

 

       
 

 

       
 

 

       

 

 

III. Integrasyon:

                                                       

 

Ang guro ay magpapaskil ng isang malaking mapa ng Pilipinas kung saan dito ididikit ng bawat grupo ang mga alamat na kanilang nasaliksik ayon sa kinabibilangang pulo.

 

 • Ipaliwanag ang kaugnayan ng mga larawang idinikit ninyo sa rehiyong matatagpuan sa mapa ng Pilipinas?
 • Naging madali ba para sainyo ang paglalagay ng tamang larawan sa mapa?Bakit? Patunayan.
 • Batay sa mga kulturang nailahad at nakita sa bawat rehiyon,Saan mo nais mapabilang? Bakit?

 

 

PANAPOS

 

       Matapos ang ating mayamang talakayan alam kong natutunan niyo na ang alamat ay isa sa mabisang paraan ng pagkilala ng kultura,tradisyon at kaugaliang tinataglay ng nasabing rehiyon. Sana ay parati nating isaisip at isapuso ang kahalagahan ng ating pinagmulan.Nawa’y patuloy nating pagyamanin, pahalagahan ang alamat bilang bahagi ng ating panitikan na sumasalamin sa ating kaluluwa at n gating kasaysayan bilang mga Pilipino.

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIK SA STORY COLLAGE

 

DIMENSIYON

MAHUSAY

8-10

KATAMTAMAN

5-7

MAHINA

1-4

PUNTOS

 

Nilalaman: Kultura o paniniwala

Malinaw na makikita ang kultura at paniniwala ng isang rehiyon.

Hindi malinaw na nakikita ang kultura at paniniwala ng isang rehiyon.

Hindi lahat ng larawan ay nagpapakita ng kultura at paniniwala ng isang rehiyon.

 

 

 

Kaayusan ng mga pahayag

Maayos at malinaw ang mga pahayag na ginamit.

Maayos ang mga pahayag na ginamit.

Hindi malinaw at maayos ang ginamit na mga pahayag.

Paggamit ng Pang-uri/Paglalarawa

Gumamit ng 7-10 pang-uri sa mga pahayag

Gumamit ng 3-6 na pang-uri sa mga pahayag

Gumamit ng  1-2 pang-uri sa pahayag.

 

 

 

Organisayon

Napaka-organisado ng ginawang Story Collage

Organisado ang ginawang Collage.

Hindi organisado ang Collage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s