YUNIT 1                     SARILI: ISANG SIMULA

 

 • Pagsasalita
 • Proseso ng Pagsasalita
 • Alpabetong Filipino
 • Ebolusyon ng Alpabetong Filipino

 

Bilang ng Araw ng Pagkikita: 6

 

 

I. Inaasahang Bunga

 

Mga Tunguhin:

Pagkatapos ng yunit na ito,ang mga mag-aaral ay inaasahang:

 

 • Naipapamalas ang kamalayan sa mga pangyayari sa kanilang sariling lugar           ( Baranggay) tungo sa mas malawak na pakikibahagi bilang isang mabuting mamamayan.
 • Nakapagsasagawa ng panayam  kaugnay sa isang napapanahong isyu sa kanilang pamayanan.
 • Nakabubuo ng sariling balita sa anyong pabigkas o pasulat halaw sa isinagawang panayam.

 

 

Mga Pangunahing kaalaman:

Mga Pangunahing Katanungan

 

 • Ang sapat na kasanayan sa pagsasalita ay instrumento sa isang mabisang pakikipagtalastasan.
 • Ang Wika ay buhay. Ito ay nagbabago upang makaangkop sa hamon ng panahon.
 • Ang istandardisasyon ng wika ang siyang batayan sa pagkakaroon ng kasalukuyang alpabeto.

 

 

 • Bakit mahalaga ang wastong    pagbigkas at diin sa ating pagsasalita?
 • Kailangan ba itong isaalang-alang sa lahat ng pagkakataon?
 • Paano kaya kung ang Wika na ginamit noong panahon ay siya paring gamit natin ngayon?
 • Bakit may tuntunin na dapat sundin sa pagtatalaga ng isang bagay?

 

 

Mga Nilalaman

Mga Kasanayan

Mga Gawi

 

 • Prosesong pinagdaraanan ng tunog sa pagsasalita.
 • Pagtukoy ng mga ponemang katinig sa Filipino.
 • Iba’t ibang katangian ng ebolusyon sa Alpabetong Filipino.
 

 • Pagpapaliwanag ng Proseso sa pagsasalita.
 • Pagbigkas ng mga Ponemang katinig sa Tsart
 • Paghahambing ng mga katangian ng mga pagbabagong naganap sa ebolusyon ng Alpabetong Filipino.
 • Pagbuo ng sariling talata.

 

 

 • Pagkakaroon ng tiwala sa sarili.
 • Pagpapahalaga sa mga pagbabago.
 • Pagpapahalaga sa sariling wika.
 • Pagiging makabayan.

 

 

 

 

II. Paglilipat ng Kaalaman ng may Pagtataya
 

Lagumang Pagtataya:

 

GOAL: Pagsulat ng isang balita  na naganap o nagaganap sa kanilang lugar (baranggay) batay sa kanilang pakikipanayam sa mga taong sangkot dito na iuulat sa klase.

 

ROLE: Ikaw ay isang reporter na naatasang kumalap ng isang balita sa iyong sariling baranggay.Itoay kailangang naganap sa huling 24 na oras lamang. Isusumite mo ito sa anyong pasulat at ibabalita sa klase.

 

AUDIENCE: Lahat ng kamag-aral at ang guro.

 

SITUATION: Pagkalap ng impormasyon sa baranggay upang makabuo ng isang balita na iuulat sa klase.

 

PERFORMANCE: Maghanap  ng kakapanayamin na may sapat na kaalaman sa isyung iyong nakalap.Isulat ang nasabing impormasyon sa isang malinis na bond paper at pagkatapos ay iulat sa klase.

 

STANDARD: Kaangkupan ng impormasyong nakalap, Linaw ng pagsasalita sa loob ng klase, wastong gamit ng alpabetong Filipino sa pagkakasulat ng  balita.

Mga pagtatayang Pormatibo:

Maikling Pagsusulit

Pag-uulat sa Klase

Markahang pagsagot

 

 

III. Mga Karanasan sa Pagtuturo at Pagkatuto

 

 

W: Pagsasagawa ng Grapikong representasyon ng Proseso ng pagsasalita at ang pagkakasusnod-sunod ng ebolusyon ng alpabetong filipino.

 

H: Pagpapakita ng mga sanskritong letra mula  sa Alibata at susubuking  tukuyin kung anong titik/letra ito kasabay ng pagpapabigkas nito sa klase.

 

E: Pagpapaliwanag ng isinagawang grapiko o ng tsart sa klase na naglalaman ng wastong proseso sa pagbigkas ng salita at gayundin sa Alpabetong Filipino.

 

R: Pag-uuri ng mga salita ayon sa ebolusyon at pagbigkas ng mga salita na may wastong impit ng tunog.

 

E: Pagbibigay ng sariling halimbawa sa bawat paksa.

 

T:  Pagbabalita halaw sa pakikipanayam sa mga taong sangkot sa pangyayari s asariling baranggay.

 

O:  Pagsulat ng isang talata tungkol sa riyalisasyong nabuo sa paksa.

 

 

Acquire

Make Meaning

Transfer of Learning

 

 • Pagpapaliwanag ng tsart sa proseso ng pagsasalita at ebolusyon ng Alpabetong Filipino
 • Pag-uuri ng salita
 • Pagbibigay ng sariling halimbawa

 

 

 

 

 • Pagbuo ng grapikong representasyon
 • Pagtukoy ng mga letra galing sa alibata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pagsulat at pag-uulat ng balita
 • Pakikipanayam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s