BALAGTASAN

KAILANGAN PA BANG HATIIN ANG CAMARINES SUR ?

 

LAKANDIWA:

Sa lahat ng nangarito ng guro naming at magulang

Sa lahat ng estudyante, at aming  kamag-aaral

Sa lahat ng panauhin, na dito po’y napipisan

Kami pong ___________, mapitagang nagpupugay

Kung inyo mang nakikitang, kami’y mga kabataan

Subalit sa nangyayari’y mulat na ang kamalayan

 

Kami’y ngayon isinilang, hindi kahapon o bukas

Na ang paaralang ito, ang sa amin ay nagmulat

Kaya kami’y mayroon ng pang-unawa at hinagap

Kaya amin na pong batid, sa ngayon ay nagaganap

Katulad ng kasawia’t, panganib na dinaranas

Sa ating mga kababayan, nasa CAMSUR ay nagkalat

 

Kaya upang di na tayo, mamahay sa pananabik

Binubuksan ko na ngayon, ang tabing nakapinid

Nitong ating balagtasan, tagisan ng diwa’t isip

Sa masining na taludtod, at taginting niyong tinig

Narito ang dalawang, sa tula ay magtatagis

Sila’y inyong salubungin, palakpakan walang patid.

 

 

DI-DAPAT:

 

Sa lahat ng narito, ako po’y nagpupugay

Nasa panig ng di-dapat, pilit ang pagpigil

Ayaw naming mahati, itong aming kinalakhan

Sapagkat masisira, an gaming kinabukasan

Kaya po ang aking tugon, sa magandang katanungan

Di na kailangan pang hatiin, itong ating tahanan.

 

Bago magdesisyon, dapat pag-isipan

Kung ano ang mangyayari, sa ating kababayan

Maghihirap ng lubos, dahil sa pundong babayaran

Kahit hindi naman tayo, ang makikinibang

Lalong magdurusa, mahihirapan at masasaktan

Kung mahahati lamang, ang mhal nating tirahan.

 

Kung tunay man na may malasakit, tayong mga Bicolano

Tayo’y gagawa ng hakbang, upang di mapatupad ito

Ipagtanggol sa kapahamakan, itong mahal nating tahanan

Upang di tuluyang masira, an gating kinabukasan

Ang mahal nating probinsya, ay dapat pag-ingatan

Upang si Fuentabella’y, madaling matauhan

 

Isipan lang na dahilan, ang pundo’y madadagdagan

Kahit tayo’y nanguna, sa era ng bayan

Gusto pa rin mahati, para sa sariling kinabukasan

Di niya lamang naiisip, na tayo ang magdaranas

Ang kalagayan natin natin ngayon, ay mahirap kaysa daga

Maghihirap tayo, na para bang musmos na bata

 

Kailangan nating magkaisa, upang tayo’y makatulong

Kagustuhan ng iba, dapat nang ibaon

Tayo’y mga biolano, na gusto na makaahon

Hindi ang mamatay, sa kanilang desisyon

Iyan po ang aking panig, na ngayon ay tinindig

Na handa kong ipagtanggol, kahit saan pa humantong.

 

LAKANDIWA:

Ang panig ng hindi dapat, sa katwiran ay narinig na

Ang paghati ng CAMSUR, wika niya’y pigilan na

Ang ugat na sanhi’y nito’y, binaggit ng isa-isa

Ang siphayong inaabot, niyong mga Bicolana

Ang gayon daw kasawian, upang din na abutin pa

Di na siya nararapat, na ang CAMSUR ay hahatin pa.

 

Ngunit ang bagay na ito’y, ating munang pag-isipan

Nangyayari sa atin ay, dapat ng pag-aralan

Sa kabila ng panganib, na kanilang nalalaman

Bakit siya’y pilit pa rin ang CAMSUR ay hatiin pa

Tutuklasin natin ngayon, yaong ugat at dahilan

Nag pagsuong sa panganib, ng Fuentabellang likas.

 

Hindi kaya ang dahila’y, ang krisis na dinaranas

Ang ating ekonmoiya, ay mabagal ang pag-unlad

Maraming kompanya ritong sinalaula ang batas

Wala ngayong empleyadong, regular na matatawag

Ang kontrata’y six months lamang, kompanya umiiwas

Ng mabigay benefits, di raw kaya’t mabigat.

 

 

 

 

Mamamayang nagdurusa, sa sarili niyang bayan

Paanong di mahahati, manganib man yaong buhay

Pagkat minsan palarin ka, CAMSUR ay hatiin

Tiyak na matutubos, pamilya sa kahirapan

Ang panig naman ng dapat, atin ngayong pakinngan

Siya ngayo’y salubungin, sa tunog ng palakpakan.

(applause)

 

DAPAT:

Sa lahat ng naririto ako po ay nagpupugay

Akong si __________bumabating buong galan

Sinipi ng lakandiwa, bago ako tinawagan

Na ating munang alamin, suriin at pag-isipan

Sa kabila ng panganib, na tayo’y nakararanas

Bakit kailangan pang hatiin, ang probinsyang mahal

 

Ang paghati ng Cam. Sur, didapat pigilan

Bakit kailangang pigilan, kung itoy sa atin magpapayaman

Kung lahat naman makikinabang at isasagana pa natin

Ayos ang vision ni fuentabella, magkaroon ng hatian

Hahatiin ang Cam.Sur at ang mga bayan

Kokonti ang bayan, mas madaling pamunuan

 

Kung ang paghahatian ay maipapatupad

Probinsya ng Pilipinas, madaragdagan

Mas marami, mas maganda

Mas maraming probinsya, mzs maganda ang ekonomiya

Perang maidadagdag, makakatulong sa pag-angat

Malaking  probinsya, dapat maging dalawa

 

Atensyon ang hangad nating Libmanenos

Gustpng pagtuunan ng pansin n gating gobernador

Bigyang pansin, hospital at mga kababayan

Maging prayoridad sa kanya itong ating bayan

Upang sentro ng atensyon kaysa kalapit-bayan

Konti ang pamumunuan,gaganda ang pamumuhay

 

Paghati sa probinsya, mas kinakailangan

Magkakaroon ng kalakasan an gating gobernador

Magkakaroon ng pondo hospital ng bayan

Masusustintuhan tayo, aangat sa kalapit-bayan

Liliit ang pamumunuan,magkakaroon ng serbisyo

Lahat gaganda ang buhay, lalo na an gating bayan.

 

 

 

LAKANDIWA :

 

Sa katwirang inilahad, na narinig naman po ninyo,

Tila ako ay sang-ayon, waring ako’y kumbinsido,

Maging lalaki’t babae, tayong mga Pilipino,

Mayro’ng kalayaang pumili, ng gawaing ating gusto

At iyan ang kabutihan, sa bansang demokratiko,

Malaya mong magagawa, basta’t legal lamang ito.

 

Ang may hangad umasenso, ay bkit mo pipigilin,

Alam niyang may panganib, yaong kanyang papasukin,

Ang pamilya’y pangarap niyang, sa kahirapa’y hanguin,

Kung di nala mahahati ang probinsya nilang ibig,

Sapagkat ang buhay ngayon, wika nga’y ngipin sa ngipin,

Na hindi matatagumpay, ang may mahinang dadamdamin.

 

Upang hindi nang masapit, yaong hulo nito’t wakas,

At atin ng masisilayan, hinahanap na liwanag,

Sa inyo ay babalik, dalawang mambabalagtas,

Ang aking huling tindig, nang sa ati’y isiwalat

Sila’y muling salubungin, ng tunog ng palakpak.

(applause)

 

DI-DAPAT:

Kung tunay man na mahalaga, ang probinsya natin

Bakit nga ba gusto pang hatiin, itong tahanan natin

Kung wala siyang gusting makuha, at kimkimin

Ayos lang sana kung sasagana;t, ikauunlad natin

Kaya’t baka kahantungan nito’y, kalbaryo’t kahirapan natin

 

Kaya’t nangangambat nababahala ang lahat

Sa pagdating ng araw, kinabukasan ay magunaw

Magagandang tourist spot, na sa ati’y biyaya

Na ngayon ay malalayo, sa ating paningin

Na ipinagmamayabang natin, mula noon hanggang ngayon

Ngunit sa isang iglap lamang, ito’y biglang mawawala

 

Pigilan si Fuentabella, mahati itong CAMSUR

Bago pa abutin, ang ating destruksyon

Kung ngayon ay buo pa, ay naghihirap na

Paano pa kaya’t, kung ito’y nahati na

 

Tinurung na masaker, ang paghati sa ating probinsya

Para sa atin, ang paghati’y parang bagyong darating

Na sumisira, sa ating ugnayan at pagkakaisa

Kung lalo nating kukusintihin, itong si Fuentabella

Ugali na ng mamamayan, na din a dapat mag-bago

Nang ang mga kaprobinsya natin, ay hindi magkakahiwalay.

 

 

LAKANDIWA:

Ang panig ng hindi dapat, sa katwiran ay narinig na

Ang paghati ng CAMSUR, wika niya’y pigilan na

Ang ugat na sanhi’y nito’y, binaggit ng isa-isa

Ang siphayong inaabot, niyong mga Bicolana

Ang gayon daw kasawian, upang din na abutin pa

Di na siya nararapat, na ang CAMSUR ay hahatin pa.

 

Ngunit ang bagay na ito’y, ating munang pag-isipan

Nangyayari sa atin ay, dapat ng pag-aralan

Sa kabila ng panganib, na kanilang nalalaman

Bakit siya’y pilit pa rin ang CAMSUR ay hatiin pa

Tutuklasin natin ngayon, yaong ugat at dahilan

Nag pagsuong sa panganib, ng Fuentabellang likas.

 

Hindi kaya ang dahila’y, ang krisis na dinaranas

Ang ating ekonmoiya, ay mabagal ang pag-unlad

Maraming kompanya ritong sinalaula ang batas

Wala ngayong empleyadong, regular na matatawag

Ang kontrata’y six months lamang, kompanya umiiwas

Ng mabigay benefits, di raw kaya’t mabigat.

 

Mamamayang nagdurusa, sa sarili niyang bayan

Paanong di mahahati, manganib man yaong buhay

Pagkat minsan palarin ka, CAMSUR ay hatiin

Tiyak na matutubos, pamilya sa kahirapan

Ang panig naman ng dapat, atin ngayong pakinngan

Siya ngayo’y salubungin, sa tunog ng palakpakan.

(applause)

 

 

DI DAPAT :

Kung tunay man na may malasakit tayong mga Bicolano,

Tayo’y gagawa ng hakbang upang di matupad ito,

Ipagtatanggol sa kapahamakan, itong mahal nating tahanan,

Upang di tuluyang masira itong ating kinabukasan.

 

Isipin na lang natin, pondo’y madadagdagan,

Ngunit sino ba ang manginginabang,

Kundi silang kagawad ng bayan

Di lang nila naisip na tayo ang magdaranas

Ng pagiging traydor nila at pagiging ahas.

 

Ano bang dahilan at pinipigilan nila,

Ang pag asenso ng ating probinsya ?

Kung pati sila makikinabang at aasa,

Sa magandang kahahantungan ng ating probinsya,

Di ba’t magiging syudad an gating bayan,

At mas darami pa ang ating kabuhayan.

 

DAPAT :

 

Ayaw ba natin ng kasaganaan ?

At pag-unlad ng ating bayan ?

Ayaw ba natin ng atensyon ?

At pangangalaga n gating pamahalaan ?

Ayaw ba natin ng pondong sa atin lng nararapat ?

Gusto ba natin yung palaging may katapat ?

 

Kaya nga isaisip na ginto ang bawat oras

Na hindi na maibabalik, ang panahong nakalipas,

Kung kaya’t ang dapat na gawin

Ngayon din ay ipatupad na

Baka bukas makalawa, magagandang bukas mawala pa.

 

LAKANDIWA:

Katwiran po ng dalawang, sa tula ay nangagtangis

Parang talang nagniningning,sa karurukan ng langit

Walang itulak kabigin,ang tayog ng diwa at isip

Parang tandis na makata,ang inyo pong naririnig

Sa ganda ng katwiran  ,salungatan ng matuwid

Hindi mo aakalaing ,sila ay mga batang paslit

 

 

Paano nga ay mga katwiran,na kanilang inihanay

Mga maging halimbawang, sa atin ay ibinigay ,

Hindi hihinalaing ,buhat sa murang isipan

Nitong mga kabataanang,ngayon ay nagbabalagtasan

Ako bilang lakandiwa ,ng kanilang paglalaban

Hindi ko pong magagawa ,sila ngayon ay hatulan

 

 

Ang sinabi ni  Gat Rizal, huwag lamang lilimutin

Nasa ating kabataan ,ang pag –asa ng baying giliw

At sa mga taong nais hatiin ang probinsya ,

Magnilay muna bago gawin ang pagpapasya

Ang gagawing desisyon ay mahalaga

Lalo na sa mga taong walang kaya

 

Ngunit lagi ninyong pakatatandaan ,

Buhay ng mga tao ang pinag-uusapan ,

Kaya pag- isipan ninyong mabuti

Upang sa bandang huli,hindi kayo magsisi

Kayo naming ngarito ang akin pang panawagan ,

Paghatol sa kanila ,nasa inyong mga kamay.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s