BENTE UNO

Ining Section  na 21 nagpoon ang iribanan

Iba-ibang ugali, iba-ibang kahiligan

Sa Bicol Central Academy kami nagkairibanan

Kan enot  akala ko studyante ko lang kamo

Hanggang nag-abot ang aldaw

Na sakuyang namatean na kamo palan

Dakulaon ng parte sa sa sakuyang buhay

Aru-aldaw kitang nasa laog kan eskwelahan

Kamu ang nagsirbing ilaw para lumiwanag ang sakuyang kaaraman

Tanganing maitao ko ang sakuyang naaaraman

Ngani man  ikaogma  kamo kan saendung magurang

 

Kan enot garu mau sana, daeng pakiararaman

Kanya-kanya buhay an saendung inaatubang

Hanggang sa naghaloy kamu nagkabiristuhan

Iba-ibang personalidad didkit-dikit nagruluwasan

Sa laog kan klasrum nagpuon na konsomisyon

Lalo na ang boses ni Mayor pag nagkuragit na

Siguradong pati kataid nya damay sa sermon

Pero dae ka ta siya ang nakakapaogma sa pagtiripon.

Ining si Bajado mayong girong, sa gilid pirming tuninong

Alagad kung magkurahaw an boses garu nagdadagundong

Mayo yan si  Jeremy saro man, sagin-sagin  mabooton

Pero kaulayon mo ta ika pipilosopohon.

Si Justine onina moot na maray sa sa saiyang musa

Kaya ngani kan nagkaigwang pagkakataon na makapareha

Ang kaklaseng poon ki mam Diling crush niya na

Pero ang payo ko saemo ngonian nonoy

kung ika man tinext dae magmuto-muto

asin bakong rason na sarong bulan na dae makapot ning cellphone

dahil sa ika nasabihan na untok sa saemong pangarapon.

Si Bonsol oti na, top 1 sa pagbuladas,

An sabi niya cute daa siya (inda ko,tubod ka?)

Pero hare ka ta ini matinik sa mga daraga

Iyo man ining si Jake huruhambugon

Kaya ngani urualdaw kong pinapagagiromdom

Na dae pakahambog ta baka maging si pay jo.

Si Daza na saendang lolo, uugod-ugod na

Pero nungka ka ta sa chiks matinik siya.

Si Jerome, super daldal dinaog pa an babae

Kaya lang kung nagtataram garu burat sanang pirmi

 

Si Joel mabooton pero hare mo pagpasawudon

Kan Ronilo ta sigurado purusngakan daeng pondo,

Digdi naman kita ki Abril CORPS man daa kaya

Ang sabi-sabi kan saiyang kabarkada

pero matakot ka ta saiyang facebook pix niya

tatooan na lasinggero pa..

Pag-ulayan ta man ang sakuyang presidente

Iyan si Ecko Na ang boses garu trompo

Inin “Kunin mo na ang lahat sa akin” ang saiyang theme song

Kaya si papa P ay tamalikwas kay KC concepcion.

Ining si Patrick dae malilingawan

Lalo na kan saiyang kataid sa tukawan

Ta pati sinda  nahirasan kan saiyang BOY BAWANG,

Ining si Jayson Pag-ulayan ta man ang saiyang loveONES

Dae ko  aram kung si Diane o si Terai ta pirmi siyang

Nangangapitbahay.

Kung lovelife ang pag-uurulayan si Jayvee yan

Ta siya soltero naman kaya ngani  dae nakakataram

Kan saiyang namatean na nasa 21 man.

Saro man ining si Jacob sa ngaran kan pagkamoot

Pati The past saiya man na binibistado

Kaya ngani nauso ang RIBAL  sa bente uno.

Ining si Alipante a.k.a haring Linceo sa korona na nasa trono

Ta saro sana ang verso “siya ang lalaking nasa panaginip ko”

Kaya dahil diyan yan ang tatak Linceo sa entablado nabisto,

Syempre dae man dapat ihuri si Carlo Dasco digdi sa tula ko

Turutuninong sana pero hari ka ta siya barako pag pinikon mo

Kaya sa Florante garu siya berdugo sa pormang atado.

Saro pang para muto-muto sa laog kan bente uno na tubong ibid

Mayong iba kundi ang nagtrending sa sa iyang dougie

Iyan si mato dagdag pa diyan ang pagkaumaling Diane este ki Angie

Kaya hoy..hoy kulot para ki Mato.

Ining si Louie pahuri-huri pero pirming tungka sa klase

Kaya ang mata kan kaklase saiya sana pirmi

Saro pa dyan an gang dae malilinangawan na parte

Ang proyekto sinabayan nin ugtog na dougie

Kaya katutuwa sa laog kan klase….

Kung tampulan man ang pag-uulayan kaiba si Camaing diyan

Mala nani sa PMT acceptance sikat sa piriktyuran

Kaya makalipas ang tulong aldaw bantog na sa eskwelahan

Kan saiyang posing nakaw tulog sa irarom kan kakanan.

Ining si Earl pa slang-slang kun magtaram

Kaya hilinga ngonian siya nadagusan

Pusong mamon naman kaya sa paghapot ko kung ano gusto

embes na babae ang simbag LALAKI;

Pero nungka ta siya ang nagenot sa klase taob ang mga babae.

Halat lang ta ako palan igwang nalingawan

Si Jimuel na may inaapod na “hon”

Pero ini saendang karaw-karaw man lang

Kaya kung may maaapektuhan man sarong katangahan,

Ini pasimple-simple lamang kaya ngani ang paborito Science

Ta ang marka hababa lang…Nagmamahal Maam Asis…

Ngonian kita magduman na sa mga daraga,

Asin satuyang punan kay Abante, Angelica

Maboot asin mapinadangat na barkada

Pero hari ka ta ang crush sa tukawan kataid man sana.

An sunod ining si Rodelyn Genova na pungaw sa pamilya

Kaya pirming may luha sa gilid kan mata,

Ining si Jolah ang height pang Binibining Pilipina

kaya mayong duda ang ina na MRS.BCA pa.

Ining si Terai pag-nagrecite abang luya kan boses

Alagad pag nagharak-hatak halos tuli mi magtalsik.

Uni man si Prado na ang nguso daeng untok

Pag nagkurahaw na pati buong mundo apektado

Kun gusto mong makadangog nagngingirit pabo

Madya ngirit ni Agnes an dangogon nindo

Ta sigurado abot buong centro.

Ining si Aquino turutuninong man ngaya

Pero nungka ka dae na mapabaya

Sa ngaran kan pagskwela dae napalta

maski ang bca harayuon saenda.

Ining si Zaldua ang langkaw garu antenna

Kaya mga kasolteruhan nagraralaway na

Pero hari ka ta saiya mayo sana ta ang nasa isip

Ang magtapos muna ta ang sabi niya ang lalaki yaon sana…

Oti man si Barra kan bente uno na Maria Clara

Babaeng mabooton kaya ngani sa paghiro abang hinhin pa

ano ang sinabi kan daraga kadto sa ngonian

ta pati si Reminal nagpaparakurahaw naman

kaya siguro nauso ang Fire Prevention Month.

  Of course dae mawawara si Eighten Joven man,

Malaman, maboot, asin ang boses pangsinger naman

Kea ngani pag nadangog mo na sigurado bakong panglamayan.

Uni na ang saro pa na si Jackie gwapo na

Sa cellphone pirmi sanang sabing I Love U asin ingat ka

Kaya garu pati si Alejah nadadara naman

Kan saendang kafederationan pero okey lang yan

Basta ang samahan posog asin matibay.

Ining si Abby Guiruela magayon asin palaban pa

Sa tagisan sa kaeskwela dae nagpapatumba

Pero nene hagad ko sana dae pakarikasa

Tamang luhay-luhay ta nganing dae mag-asa

Ta kamu man lang ang mairibanan sa pagtapos sa sekundarya.

Ini man si Felices sa ngaran kan artista siya pirmi ang bida

Ta sa learning log iyo sana pirmi ang nakabandera,

Maray na lang nani ta siya nagkangipon na

Kung dae garu siya si maja na dae na makagat pa.

Igwa pa akong eskwela sa laog daeng girong

Pero pag nasa harong ninda ang boses garu leon

Iyan si De Castro na saro man marahayon.

Ini saro man kulot dae ko lang aram kong si mato pasado

Ta aram ko man neo tururuninong pero may payo

Dae pa handang mamomoot ta sa pag-adal ang enot

Ang sakong tinutukoy iyo si Wena Nonato.

Kung may kaye abad sa showbiz industry

Sa BCA yaon man si Matubis na sexy

Kaya ngani siguro si Jacob tglink kan kaklase;

Digdi man kita ki Mabasa, Arizze

Sa laog kan taon, grabe ang pasakalye kung tanu absent sa klase.

Halat lang ta garu baga si Nerrisa tungka na,

sa oras nin Math an mata pirikit na;

 Mam Avengoza pukawi ngani ang saemmung

Kan ring tone mong dougie man ngaya.

Ining si Sarcia tuninongon man ngaya

Pero hari ka ta ini tareray kung baga,

Ini man si Angelica dae makadisisyon ta strikto si lola

Kaya sa oras kan rarabasan dae mo siya makakaiba.

Ngonian padagos kita niaon na ako ki Odiame,

Babaeng maboot, magayon man syempre;

Pero huwag ka ta ini sarong daragang mayumi.

Kabarkada ni  Wishiel na ubod ding buti

Kaya sa ngaran kan katoninongan sinda mayong masabi.

Oti na si Refe na tiglilink ki Mallari

Dae ko lang aram kong tanu naisipan kan mga kaklase

O baka mayo lang talaga ako masabi..hehhehe

Ini man si Vigilan digdi ako bilib sa saeyang pagklase

Ta dawa sa harayo nagpupuli sa pagklase dae napahuri

Di bale ng si dave mahuri pwera lang ki imperial

Ta mahigoson maglaog nin amay sa klase.

Sa natatadang dowa  an saro si Jairah;

Sweetheart ni lolo kaya ianapod na lola.

An last na babae ining si Dainielle Flor Hara

Na ngonian naiinlove na kay Florante kaya siya si Laura

Oh lintik na pagkamoot yan..ggbuhon ang gabos basta’t ki Florante lamang…

Ay salamat ta ako natapos man giraray

Kan pagkalaba-labang deskripsong kan saindung buhay

Pasensiya na kun ang saendung linkod garu terror kung minsan

Pero iyo ini ang lg-21 na dae dapat magkarilingawan

Mapasaen man maduman hagad ko purusog man giraray..

Salamat saendu lg-21 ta ako saendung pinakisamahan

Sa halipot na panahaon kita nagkaurogmahan

Siguro bako man ini ang katapusan? kapinunan pa lamanG.

SALAMAT!!!!!

Ni: Ronilo B. Palmaria

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s