ARALIN 1.5

 

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa dula at pandiwang paturol upang

                                                        makapagsalaysay ng katotohanan

Pamantayan sa Pagganap:  Nakapaglalahad ng mga impormasyon sa tulong ng mga pandiwang nasa panaganong paturol

                                                  upang magsalaysay ng makatotohanang pangyayari

Bilang ng Modyul 1

Bilang ng Modyul 1.5

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

 

 

Tuklasin

F9PN-1g-h-43

 

F9PB-1g-h-43

Amain ko,

Kilalanin mo , G-1

Ikwento Mo G-2

Naisip Mo Ba?

(Comparison Organizer)

 

Wala

Wala

Wala

 

Linangin

F9PT-1g-h-43

 

F9PN-1g-h-43

F9PB-1g-h-43

Wala sa CG

(Natutukoy ang mga pandiwang panaganong paturol na ginamit sa texto ayon sa aspektong kinabibilangan nito)

Pagbibigay kahulugan at Paggamit sa pangungusap

Pagsagot sa mga tanong

Pagsagot sa mga tanong

Pagbabanghay ng Pandiwa sa iba’I ibang aspekto

 

 

 

 

Pagsulat ng talatang nagsasalaysay ng pangyayari gamit ang pandiwang panaganong paturol

Wala

Wala

 

Pagnilayan

 

Wala sa CG

(Nagagamit ang mga pandiwang nasa panaganong paturol sa mga malikhaing panghikayat na basahin

 

Pagsagot sa mahahalagang tanong

 

Pagsagot sa mahahalagang tanong

 

 

Wala

 

Wala

Ilipat

(wala sa CG)

Nakapagsasagawa ng isang radyong pagsasahimpapawid (radio broadcasting) na nagsasalaysay ng makatotohanang pangyayari.

Pananaliksik/Pakikipanayam

Aktwal na pagbabalita o pagsagawa ng panradyong pansasahimpapawid na may rubric

(wala sa CG)

Mga iba pang proseso o estratehiya na maaaring gamitin:

a. Pagbisita sa istasyon ng radio

b. Pag-imbita ng isang radio broadcaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIN 2.5

 

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa dula gamit ang teknolohiya at paglalapi upang mailarawan ang

                                                        karaniwang pamumuhay ng mamamayan ng bansang pinagmulan nito

Pamantayan sa Pagganap:  Naitatanghal ang isang dula na naglalarawan ng karaniwang pamumuhay ng mamamayan

Bilang ng Modyul 2

Bilang ng Modyul 2.5

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

 

 

Tuklasin

F9PB-II-h-48

F9PN-IIg-h-48

 

 

 

 

F9PD-II-g-h-48

Gawain 1-Piliin Mo

  • Pagpapanood ng halimbawang dula na nakalap sa YOUTUBE
  • Pagpapasagot ng Gawain 2-Kaya Mo?

Ibahagi Mo.

Wala

Wala

Wala

 

Linangin

F9PN-IIg-h-48

 

F9PB-II-h-g-48

 

Wala sa CG

(Nagagamit ang mga angkop na cohesive devicews na pagpapatungkol sa pagsulat ng maikling dula

 

 

Graphic Organizer

 

Graphic Organiser

 

Iguhit Mo!

Subukin Mo!

Hanapin Mo!

 

 

 

 

Likhain Mo!

Wala

Wala

 

Pagnilayan

 

F9PN-IIg-h-48

Nauuri ang mga tiyak na bahagi at katangian ng isang dula batay sa napakinggang diyalogo o pag-uusap

F9PB-IIg-h-48

Naisusulat ang isang maikling dula tungkol sa suliraning buhay ng isang Asyano

 

Graphic Organizer

 

 

 

 

Yugto-yugtong pagbuo

 

Pagsagot sa graphic organizer

 

 

Wala

 

Wala

Ilipat

F9PS-IIg-h-51

Pagtatanghal ng dula na naglalarawan ng pamumuhay ng mamamayan ng mga bansa  sa Silangang-Asya gamit ang GRASPS

Pagtatanghal ng dula batay sa Rubrics/Pamantayan

Maaaring isadula ang kultura ng iba’t ibang bansa sa Silangang-Asya na  sumasalamin o naglalarawan ng kanilang  pamumuhay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIN 3.5

 

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa nobela ng Saudi Arabia na bahagi ng Timog-Kanlurang Asya at

                                                         nagagamit ang mga pahayag na nagbibigay ng katwiran sa ginawa ng tauhan sa akda.

Pamantayan sa Pagganap:  Nakagagawa ng isang mahusay na sinopsis ng nobela mula sa akdang nabasa

Bilang ng Modyul 3

Bilang ng Modyul 3.5

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

 

 

Tuklasin

Wala sa CG

Naisasaayos ang mga nirambol na letra upang makabuo ng isang salita na naaayon sa larawan

Wala sa CG

Nakaguguhit ng ilang pamagat ng nobelang nabasa na.

Wala sa CG

Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa akda batay sa ilang pangyayaring napakinggan

Gawain 1: Scrambled Letter

Gawing Better

 

 

Gawain 2: Pamagat, Isulat sa pabalat

 

Gawain 3: Hinuhakonek

Wala

Wala

Wala

 

Linangin

Wala sa CG

Nabibigyang kahulugan ang mahihirap na salita batay sa kasingkahulugan nito

 

F9PB-1c-d-40

 

 

F9PN-1c-d-40

 

Wala sa CG

Naipahahayag ang sariling katwiran hinggil sa mga kaisipang nakapaloob sa akda

Paglinang ng Talasalitaan

 

 

 

 

Gawain 5: Manindigan sa katwiran

 

Gawain 6: Pagsusuri sa kala-        kasan at kahinaan ng akda

Gawain 7:

Katwiran, Panindigan

 

 

 

 

Wala

Wala

 

Pagnilayan

Wala sa CG

Naiuugnay ang mga pangyayaring naganap sa nobelang “Isang Libo’t Isang Gabi” sa iba pang nobelang napaood sa pamamagitan ng sinopsis

 

Sinopsis

 

Paggawa ng synopsis ng ibang nobelang nabasa o pelikulang napanood

 

 

Magkaroon ng tiyak ng kasanayang pampagkatuto sa bahaging ito

F9PD-Na-b-55

 

Ilipat

(wala sa CG)

Nakagagawa ng isang mahusay na synopsis ng nobela mula sa akdang nabasa

Nakasusulat ng synopsis buhat sa ginawang sariling kathang nobela

 

Pagsulat ng sinopsis

Pagsumite ng sinopsis ng nobela gamit ang pamantayan sa pagtataya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIN 4.3.2

 

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mahalagang pangyayari sa buhay ni Elias

Pamantayan sa Pagganap:  Naipasasalaysay sa mag-aaral ang ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa naging desisyon ni Elias na pagtubos sa buhay ng isang kaibigan. Ang pagtataya sa pagsasalaysay ay batay sa sumusunod na pamantayan: a. masining, b. orihinal, c. makatotohanan, d. kaangkupan ng mga pahayag , e. presentasyon

Bilang ng Modyul 4

Bilang ng Modyul 4.3.2

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

 

 

Tuklasin

F9PS-Iva-b-58

 

F9PS-Iva-b-58

 

Circle Group

 

3-2-1 strategy

Pagsagot sa mahahalagang tanong

Wala

Wala

 

Linangin

F9PT-IVc-57

 

Wala sa CG

 

F9PS-IV-a-b-56

Wala sa CG

Paglinang ng Talasalitaan

 

 

T-Chart

Pagbibigay ng sariling opinion

Semantic web

Paggamit ng mga salita sa pangungusap

Natutukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga katangian nila Ibarra at Elias

 

 

Nakagagawa ng dayagram ng mga tauhang may kaugnayan kay Elias

Wala

 

Pagnilayan

 

Wala sa CG

 

 

 

 

Wala sa CG

 

 

Trple Entry Journal

 

 

 

 

 

Dyurnal

 

Pagpapaliwanang ng kulturang Pilipinong inilahad sa aralin

 

 

 

Pagsagot sa tanong

 

 

Natutukoy ang mga kulturang Pilipino sa aralin at sa kaugnayan nito sa kalagayan ng kultura sa kasalukuyan

 

Naiuugnay ang karanasan ng kakilalang tao batay sa karanasan ng mga tauhan sa Noli Me Tangere

 

 

Wala

Ilipat

(wala sa CG)

 

GRASPS

Rubrics/Pamantayan

Wala sa CG at wala ang bahaging Ilipat sa TG

Nakapagsasalaysay ng isang pangyayari na may pagkakatulad sa naging desisyon ni Elias sa pagligtas  sa buhay ng isang kaibigan 

 

Gumawa ng isang produkto na nakaangkla sa pamantayan sa pagganap

 

G Makapagsalaysay ng isang pangyayari na may pagkakatulad sa naging desisyon ni Elias sa pagtubos o pagligtas ng isang kaibigan

R Saksi/Testigo

A Mga kapamilya at kaibigan ng mga nang-aakusa, nasasakdal, saksi, testigo at mga abogado at hukom

S Haharap ka sa isang paglilitis bilang saksi/testigo ng iyong matalik na kaibigan na inakusahan sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngayon kailangan mo siyang             ipagtanggol sa hukuman sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng buong pangyayari

P Pagsasalaysay ng isang pangyayari na nagpapakita ng pagtatanggol sa kaibigan na kung saan may kaugnayan sa ginawa ni Elias.

S Standard                                         Masining                                             25

                                                           Orihinalidad                                        25

                                                            Makatotohanan                                  25

                                                            Kaangkupan ng mga Pahayag                        15

                                                            Presentasyon                                       10

                                                            Kabuuan                                              100                             

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s