ARALIN 1.1

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN:  Naipamamalas ng mga mag- aaral ang pag- unawa at pagpapahalaga sa maikling kwentong makabanghay sa tulong ng teknolohiya at iba pang transitional devices upang makapagsalaysay ng sariling karanasan.

PAMANTAYAN SA PAGGANAP:  Naisasalaysay nang masining ng mag- aaral ang banghay ng maikling kwento gamit ang graphic organizer

BILANG NG MODYUL: 1

BILANG NG ARALIN:1.1

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

TUKLASIN

F9PN- 1a-b-39

 

 

 

F9PB-1a-b-39

Episodic Organizer

( yugto- yugtong pagbuo)

 

Fist of Five

 

-wala

Wala

 

 

 

Hindi tumutugma ang ilang gawaing nakatala sa TG sa mga ilang Gawain sa LM (TGp14-LMp21)

LINANGIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F9PB- la-b-39

 

 

 

F9PT-1a-b-39

 

 

F9WG- la- b-41

Fan- fact Analyzer

Antas ng Pag- Unawa

Timeline

 

Paglinang ng Talasalitaan

 

Pagsasanib ng Gramatika/ Retorika

 

 

 

 

 

 

 

Pag-alam sa Natutuhan

Pagsasanay 1

Pagsasanay 2

-wala

-wala

 

 

 

Hindi tumutugma ang ilang gawaing nakatala sa TG sa mga ilang Gawain sa LM( TGp15-LMp22)

PAGNILAYAN

(wala sa CG)

Natutukoy ang kwentong makabanghay sa iba pang uri ng maikling kwento

 

Nagagamit ang transitional devices sa pagsasalaysay ng sariling karanasan

(wala sa CG)

Pagsagot sa makabuluhang tanong

(wala sa CG)

Pagsagot sa makabuluhang tanong

-walang tiyak na gawain

Dapat lagyan ng tiyak na gawain

ILIPAT

Nakapagsasalaysay ng isang kwento gamit ang graphic organizer

Graphic organizer

Graphical presentation na may rubric

Wala  sa kasanayang pampagkatuto ang gawain

Kailangan may kaugnayan ang Gawain sa kasanayang pampagkatuto.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s