Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mahalagang pangyayari sa buhay ni Elias

Pamantayan sa Pagganap:  Naipasasalaysay sa mag-aaral ang ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa naging desisyon ni Elias na pagtubos sa buhay ng isang kaibigan. Ang pagtataya sa pagsasalaysay ay batay sa sumusunod na pamantayan: a. masining, b. orihinal, c. makatotohanan, d. kaangkupan ng mga pahayag , e. presentasyon

Bilang ng Modyul 4

Bilang ng Modyul 4.3.2

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

 

 

Tuklasin

F9PS-Iva-b-58

 

F9PS-Iva-b-58

 

Circle Group

 

3-2-1 strategy

Pagsagot sa mahahalagang tanong

Wala

Wala

 

Linangin

F9PT-IVc-57

 

Wala sa CG

 

F9PS-IV-a-b-56

Wala sa CG

Paglinang ng Talasalitaan

 

 

T-Chart

Pagbibigay ng sariling opinion

Semantic web

Paggamit ng mga salita sa pangungusap

Natutukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga katangian nila Ibarra at Elias

 

 

Nakagagawa ng dayagram ng mga tauhang may kaugnayan kay Elias

Wala

 

Pagnilayan

 

Wala sa CG

 

 

 

 

Wala sa CG

 

 

Trple Entry Journal

 

 

 

 

 

Dyurnal

 

Pagpapaliwanang ng kulturang Pilipinong inilahad sa aralin

 

 

 

Pagsagot sa tanong

 

 

Natutukoy ang mga kulturang Pilipino sa aralin at sa kaugnayan nito sa kalagayan ng kultura sa kasalukuyan

 

Naiuugnay ang karanasan ng kakilalang tao batay sa karanasan ng mga tauhan sa Noli Me Tangere

 

 

Wala

Ilipat

(wala sa CG)

 

GRASPS

Rubrics/Pamantayan

Wala sa CG at wala ang bahaging Ilipat sa TG

Nakapagsasalaysay ng isang pangyayari na may pagkakatulad sa naging desisyon ni Elias sa pagligtas  sa buhay ng isang kaibigan 

 

Gumawa ng isang produkto na nakaangkla sa pamantayan sa pagganap

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s