Pamantayang

Pangnilalaman

 

 

PamantayangPagganap

 

 

Bilang ng Modyul

 

 

Bilang ng Aralin

 

4.3.1

Yugto ng Pagkatuto

Kasanayang Pampagkatuto

Proseso/Estratehiya

Pagtataya

Mungkahi

Komento

Tuklasin

F9PT-IVd-58

 

Focused Group Discussion

Pagtukoy sa sanhi at bunga

Kailangang malinaw na maibigay ang panuto sa gawain

Tugma ang kasanayan sa CG sa gawain sa TG

Linangin

F9PN-IVd-58

 

 

 

F9PT-IVi-j-60

 

 

F9PN-IVd-58

 

 

F9PB-IVg-h-60

Pangkatang Gawain sa tulong ng mg gabay na detalye

 

 

Paglinang sa talasalitaan sa tulong ng BRAINSTORMING

 

 

Pagbabahaginan/group discussion

Pagbibigay ng feedbak o puna sa pag-uulat sa tulong ng mga pamantayan

 

Paramihan ng mga ibibigay na salitang magkasingkahulugan

 

 

Pagsagot sa mga gabay na tanong

 

 

Maaring ibigay nang takdang aralin ang ilang detalyeng gagamitin sa pangkatan

 

 

Malayang makagagamit ng iba pang visual aid ang mga mag-aaral

 

 

Pagnilayan

 

F9PT-IVi-j-60

 

Semantic Web

 

Fishbone Style

Pagsagot sa mga gabay na tanong sa ph. 144

Maaring gumamit ng power point presentation ang bawat pangkat kung kinakailangan

Maging mapamaraan sa paggamit ng mga kagamitang pampagtuturo

Ilipat

F9PU-IVd-60

Pagtatanghal sa Mock Trial mula sa ibinigay na takdang-aralin

Pagbibigay ng puna sa tulong ng pamantayan

Paggamit ng makabagong teknolohiya

Aktibong nakilahok ang mga mag-aaral sa gawain

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s