Pamantayang Pangnilalaman:    Naipamamalas ng mag-aaral ang  pag-unawa at pagpapahalaga sa pabula gamit ang teknolohiya                                                        at modal upang  lubos na maunawaan at mapahalagahan ang katangian ng mga tao sa bansang                                                               pinagmulan.                                                                      

Pamantayang Pagganap:              Nakapagsasagawa ng sistematikong pagsusuri upang pasubalian o pagtibayin na ang mga hayop                                                   na ginagamit sa pabula ay sumasalamin sa katangian ng mga tao ng bansang pinagmulan nito.

Bilang ng Modyul:                           2

Bilang ng Aralin:                               2.2

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI/KOMENTO

TUKLASIN

Wala sa CG

 

F9PN-IIc-46

Iguhit Mo

 

Iugnay Mo

-Pagguhit ng larawan

 

-Pagsagot sa gabay na tanong

(pagkilala sa sarili sa pamamagitan ng pagguhit ng larawan)

LINANGIN

Wala sa CG

 

F9PS-IIc-48

 

 

 

F9PB-IIc-46

 

 

F9PB-IIc-46

 

 

Wala sa CG

 

F9PN-IIc-46

 

 

F9WG-IIc-48

 

Tukuyin ang Ipinahihiwatig

 

Ikwento Mong Muli

 

 

 

Sa Antas ng Iyong Pag-unawa

 

 

Basahin

 

 

Story Ladder

 

Mga Gabay na   Tanong

 

 

Pagsasanib ng Gramatika

-Pagpapaliwanag ng pahayag

-Pagsasaayos ng mga pangyayari at paglalarawan

 

-Pagsagot sa gabay na tanong

 

-Paghambing at Pagtulad ng Pabula (Oral)

 

-Paggawa ng Story Ladder

 

-Pagsagot sa gabay na tanong

 

-Pagsasanay 1

-Pagsasanay 2

-Pagsasanay 3

-Pagsasanay 4

-Gawing pangkatan ang gawain upang hindi na gumugol pa ng mahabang oras

 

 

 

 

 

-Maari itong gawing pangkatang gawain o takdang-aralin

 

 

-Maari itong gawing pangkatang gawain o takdang-aralin

PAGNILAYAN AT UNAWAIN

Wala sa CG

 

F9EP-IIc-16

F9PB-IIc-46

 

 

-Wala sa CG

 

-Pagsaliksik tungkol saiba pang hayop na kadalasang ginagamit ng mga taga-Korea sa kanilang Pabula

 

 

-Wala sa CG

 

-Pagsagot sa mga tanong

 

ILIPAT

F9PU-IIc-48

 

Malikhaing Pagsulat

-Pangkatang paggawa ng pabula

-Maaari itong unang ibigay sa mga studyante upang habang nagtatalakay ay nakapag-iisip na sila ng kanilang sagot.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s