Pamantayang Pangnilalaman

 

Naipamamalas ng mga mag-aaral  ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan ng Timog-Silangang Asya.

Pamantayang Pagganap

 

Ang mga mag-aaral ay nakapagsasagawa ng malikhaing panghihikayat tungkol sa isang book fair ng mga akdang pampanitikan ng Timog-Silangang Asya.

Bilang ng Modyul

 

1

Bilang ng Aralin

 

1.4 Sanaysay ng Indonesia

Yugto ng Pagkatuto

Kasanayang Pampagkatuto

Proseso/Estratehiya

Pagtataya

Mungkahi/Komento

Solusyon

Tuklasin

Naililista ang mga paraan ng pamumuhay noon at ngayon.

 

Naihahambing ang uri ng sinauna at modernong pamumuhay.

 

Ilista Mo!

Paghambingin Mo

 

 

Pagtanong

Masiglang natapos ang pagbabahaginan.

 

Linangin

F9PB-If-42

 

F9PT-If-42

 

F9WG-If-b-44

 

Paglinang ng Talasalitaan /Concept Web / Pagsuri / Pagsasanib ng Wika at Gramatika/Pag-ugnayin Mo/Komentaryo Mo,Susuriin Ko/Opinyon Mo

Maikling Pagsusulit (1-5)

*Dugtungang Pagbasa

  

Halos 80% ang nakakuha ng pasadong marka sa pagsusulit.

 

Pagnilayan at Unawain

F9PU-If-44

Nakabubuo ng sariling pagmamatuwid sa mga ideyang natuklasang mula sa sanaysay.

Dugtungan Mo

Pagsagot sa mga tiyak na tanong.

Naisakatuparan ng mahusay ng mga mga-aarala ang Gawain.

 

Ilipat

F9PD-If-42

Film Viewing

Pagbibigay ng Sintesis

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s