Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa dula gamit ang teknolohiya at paglalapi upang mailarawan ang

                                                        karaniwang pamumuhay ng mamamayan ng bansang pinagmulan nito

Pamantayan sa Pagganap: Naitatanghal ang isang dula na naglalarawan ng karaniwang pamumuhay ng mamamayan

Bilang ng Modyul 2

Bilang ng Modyul 2.5

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

 

 

Tuklasin

F9PB-II-h-48

F9PN-IIg-h-48

 

 

 

 

F9PD-II-g-h-48

Gawain 1-Piliin Mo

  • Pagpapanood ng halimbawang dula na nakalap sa YOUTUBE
  • Pagpapasagot ng Gawain 2-Kaya Mo?

Ibahagi Mo.

Wala

Wala

Wala

 

Linangin

F9PN-IIg-h-48

 

F9PB-II-h-g-48

 

Wala sa CG

(Nagagamit ang mga angkop na cohesive devicews na pagpapatungkol sa pagsulat ng maikling dula

 

 

Graphic Organizer

 

Graphic Organiser

 

Iguhit Mo!

Subukin Mo!

Hanapin Mo!

 

 

 

 

Likhain Mo!

Wala

Wala

 

Pagnilayan

 

F9PN-IIg-h-48

Nauuri ang mga tiyak na bahagi at katangian ng isang dula batay sa napakinggang diyalogo o pag-uusap

F9PB-IIg-h-48

Naisusulat ang isang maikling dula tungkol sa suliraning buhay ng isang Asyano

 

Graphic Organizer

 

 

 

 

Yugto-yugtong pagbuo

 

Pagsagot sa graphic organizer

 

 

Wala

 

Wala

Ilipat

F9PS-IIg-h-51

Pagtatanghal ng dula na naglalarawan ng pamumuhay ng mamamayan ng mga bansa  sa Silangang-Asya gamit ang GRASPS

Pagtatanghal ng dula batay sa Rubrics/Pamantayan

Maaaring isadula ang kultura ng iba’t ibang bansa sa Silangang-Asya na  sumasalamin o naglalarawan ng kanilang  pamumuhay

 

Advertisements

One thought on “DLL sa Filipino Baitang 9 (Ikalawang Markahan-Aralin 2.5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s