ARALIN 2.1

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN:  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa Tanka at Haiku ng Japan gamit ang teknolohiya at suprasegmental na katangian ng wika upang mapahalagahan ang kultura ng Japan.

PAMANTAYAN SA PAGGANAP:  Nabibigkas nang wasto ang Tanka at Haiku

BILANG NG MODYUL: 2

BILANG NG ARALIN:2.1

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

TUKLASIN

F9PB- 2a-b-45

 

 

 

Suriin mo (Paggawa ng Template)

 

Paghambingin mo (graphic organizer)

Pagsagot sa mga gabay na tanong

 Higit na maganda kung pagkatapos na suriin ang diwa o mensahe ng Tanka at Haiku ay muling ipasuri ang pagkakaiba ng Tanka at Haiku para malaman kung may dati ng alam ang mga mag-aaral. Maaring gawin ng pangkatan.

 Mas madaling maunawaan ng mga mag- aaral ang Haiku at Tanka dahil sa ibinigay na halimbawa.

LINANGIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F9PT-2A- b-45

 

 

F9EP- 2a- b- 45

 

 

 

 

F9WG- 2a- b- 47

 Paglinang ng Talasalitaan

 

Kahon ng kaalaman

 

Sa antas ng Iyong pag- unawa

 

Pagpapaunlad ng Kaalaman

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagsasanay 1

Pagsasanay 2

Pagsasanay 3

Pagsasanay 4

 -wala

 Tugma ang mga gawaing nakatala sa TG at sa LM (TGp45, LMp99)

PAGNILAYAN

F9PB- 2a-b-45

 

 

 

 

F9WG-2a-b-47

Pagsagot sa mga tanong blg. 1 at 2

 

 

 

 

 

Pangkatang pagbigkas ng tula

 Suriin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng Tanka at Haiku.

Wastong pagbigkas ng mga salita ayon sa ponemang suprasegmental

 Nakasusulat ng payak na Tanka at Haiku na may tamang anyo at sukat

 

 

 

Gumamit ng rubriks sa pagmamarka kung nasunod ang wastong pagbigkas.

wala

 

 

 

 

 

 

Wala

ILIPAT

 F9PS-2a-b-47

Pangkatang nabibigkas ang Tanaga at Haiku

 May rubric o pamantayan sa pagbigkas ng tanaga at haiku

 wala

wala

Advertisements

One thought on “DLL sa Filipino Baitang 9 (Ikalawang MarkahanAralin 2.1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s