Pamantayang Pangnilalaman:    Naipapamalas  ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa parabula sa tulong ng                                                                 pagpapakahulugang semantika upang maisabuhay ng mga mag-aaral ang mahahalagang                                                                 kaisipang nakapaloob dito.                                                                         

Pamantayang Pagganap:              Naihahambing ng may kaangkupan ng mga mag-aaral ang isang karaniwang bagay sa aral/                                                                 mahalagang kaisipang nakapaloob sa akda.

Bilang ng Modyul:                           3

Bilang ng Aralin:                               3.2

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI/KOMENTO

TUKLASIN

 

 

 

 

Wala sa CG

 

 

 

 

Wala sa CG

 

 

 

 

F9PT-IIIa-50

 

 

 

F9PN-IIIa-50

 

 

 

 

Guhit Ko, Pakinggan Mo

 

 

 

 

 Unahan Tayo

 

 

 

 

Ito ang Pananaw ng Pangkat Ko

 

 

Try Mo Lang Sagutin

 

 

 

 

-Pagguhit ng bagay na mahalaga at kinapulutan ng aral

 

 

-Paligsahang pagsagot

 

 

 

 

-Pagbibigay kahulugan sa mga pahayag

 

 

-Pagsagot sa mga tanong

-walang Gawain 1,2, at 3 na nakalimbag sa Gabay ng Guro

 

(Nakaguguhit ng isang bagay na naging mahalaga sa sarili at isalaysay sa klase)

 

(Natutukoy  kung saan nabasa o narinig ang mga pahayag.)

 

 

 

 

 

 

-Ang gawaing ito ay gagawing pagtataya

LINANGIN

F9PT-IIIa-50

 

 

F9PB-IIIa-50

 

 

 

F9PU-IIIa-53

 

 

 

F9PN-IIIa-50

 

 

 

Wala sa CG

 

 

 

 

 

F9EP-IIIa-20

 

F9PT-IIIa-50

 

 

 

 

F9PB-IIIa-50

 

 

F9WG-IIIa-53

Paglinang ng Talasalitaan

 

 

Sa Antas ng Iyong Pag-Unawa

 

 

 

Sulat Ko, Isalaysay Ko

 

 

 

Draw Your Imagination

 

 

 

Natutuhan Ko

 

 

 

 

 

Magsaliksik Ka

 

Hawiin Natin ang Ulap

 

 

 

 

GAWAIN 12. Sa Antas ng                 Iyong Pag-unawa

 

GAWAIN 13.Pagsasanib ng                 Gramatika/Retorika

 

Pagsasanay 1

Pagsasanay 2

Pagsasanay 3

 

 

-Pagpapakahulugan ng mga salitang hango sa parabula

 

-Pagsagot sa mga tanong

 

 

 

-Pagsasalaysay ng sariling salaysay mula sa mensahe ng parabula

 

-Paglinang ng imahinasyon at pagbuo ng mensahe mula sa parabula

 

 

 

 

 

 

 

-pagsasaliksik tungkol sa

 

-Pagsaliksik kung ano ang kauna-unahang parabola na inilimbag sa mga bansa sa Kanlurang asya

 

-Pagsagot sa mga tanong

 

 

-Pagsagot sa mga pagsasanay

 

 

 

-Maaring gawing pangkatang gawain/ pagsusulit

 

 

 

 

 

-May Gawain sa TM na wala sa LM (Honest Ka Ba?)

 

 

-Nakapaglalahad ng mensahe ng parabola gamit ang pagdurugtong sa mga pahayag

 

 

 

 

 

 

 

 

-gagawing pagtataya ang Gawain 12 at 13

PAGNILAYAN AT UNAWAIN

F9PU-IIIa-53

Pagsulat ng isang paglalahad gamit ang GRASPS

Pagsuri ng sinulat gamit ang GRASPS

-IIsa lang ang tinutukoy na gawain para sa PAGNILAYAN AT ILIPAT.

ILIPAT

F9PU-IIIa-53

Pagsulat ng isang paglalahad gamit ang GRASPS

Pagsuri ng sinulat gamit ang GRASPS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s