ARALIN 3.3

Pamantayang Pangnilalaman: Naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa elehiya sa tulong

ng teknolohiya upang maipahayag ang sariling damdamin at magamit nang wasto

ang mga pahayag sa pagpapasidhi ng damdamin.

Pamantayan sa pagganap: Naihihimig ng may angkop na damdamin ng mag-aaral ang isinulat na sariling elehiya
  Bilang ng Modyul: 3
Bilang ng Aralin : 3.3 KOMENTO: Hindi tugma ang nakalagay na gawain sa TG at LM
YUGTO NG PAGKATUTO KASANAYANG PAMPAGKATUTO PROSESO/ESTRATEHIYA PAGTATAYA MUNGKAHI KOMENTO
TUKLASIN

 

 

 

 

F9PN-IIIb-c-51 Paghahambing

(Ang Taong Pinahahalagahan ko)

(Wala sa CG) Pagsagot sa makabuluhang tanong (Gawain 1 at 2) Alamin kung paano naiiba ang elehiya sa ibang  akdang patula Magkaroon ng karagdagang gabay na tanong para sa gawain
LINANGIN F9PN-IIIb-c-50

 

 

 

F9PB-IIIb-c-51

 

 

 

F9PT-IIIb-c-51

 

 

F9WG-IIIb-c-53

Pagbasa

 

 

 

Pagpapaguhit ng mga simbolo hango sa tula

 

 

Paglinang ng talasalitaan

 

Pag-aantas

 

 

      Pagsagot sa mga gabay na tanong sa

Pagsagot sa Gawain 4

 

Pagsagot sa makabuluhang tanong sa Gawain 5

 

Pagsagot sa gabay na tanong sa Gawain 3

 

Gamitin ang bilang 1-3 batay sa sidhi ng kahulugan ng salita

Pagbasa nang maayos ng elehiya

 

Pagsuri ng mga elemento ng tula

 

Makapagsuri ng iba pang akda sa elehiya

 

 

 

Gamitin sa sariling pangungusap ang  binigyang kahulugan

 

Pagpatuloy ng pagsagot sa gawain 5 hanggang 10

 

 

Maipaliwanag at masusing masuri ang akda

 

Gumawa ng sariling akda at lapatan ng sariling himig

 

 

Makapagbigay ng karagdagang salitang pagpapasidhi

PAGNILAYAN F9PN-IIIb-c-51 Paghahambing sa tulong papalaking palaso Pagsusuri sa nabong kaisipan ng mag-aaral sa tulong ng GRASPS Gumamit ng sariling kaisipan gamit ang susing salita Maging mapanuri sa mga salitang nagpapasidhi
ILIPAT F9PU-IIIb-c-53

 

Pagsulat ng elehiya Pagsusuri ng tulang elihiya batay sa pamantayan Paglapat ng himig sa sinulat na elehiya Aktibong nakikilahok ang mga mag-aaral sa gawain

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s