Pamantayang Pangnilalaman

 

Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan ng Kanlurang-Asya.

Pamantayang Pagganap

 

Ang mga mag-aaral ay masining na nakapagtatanghal ng kulturang Asyano batay sa napiling mga akdang pampanitikang Asyano.

Bilang ng Modyul

 

3

Bilang ng Aralin

 

3.4

Yugto ng Pagkatuto

Kasanayang Pampagkatuto

Proseso/Estratehiya

Pagtataya

Mungkahi/Komento

Solusyon

Tuklasin

F9PS-3f-44

Nakapagbibigay ng opinyon, kuro-kuro, o sariling kaisipan tungkol sa napapahong isyu o paksa.

 

 

Discussion Web/Strands Organizer

Pagtanong

 

* Graphic Organizer

Debate

Dugtungang Pagbasa

 

Masiglang natapos ang pagbabahaginan.

 

Linangin

F9PB-3f-42

Naiallahad ang sariling pananaw kaugnay ng binasang akda.

 

F9WG-3f-44

Nakikilala ang mga pamaksa at pantulong na pangungusap na ginamit sa akda.

 

F9PB-3f-44

Natutukoy ang mga pamaksa at pantulong na pangungusap sa napanood na video ng SONA ni Pnoy.

 

PAglinang ng Talasalitaan/Graphic Organizer/Double Entry Data/Sa Antas ng iyong Pag-unawa/Semantic Mapping/ Sagutin ang mga Gabay na tanong/Pagsasanib ng Gramatika at Retorika

Pagsagot sa mga tiyak na tanong.

*Semantic Mapping

Pagsagot sa mga Gabay na Tanong

Panonood

 

Aktibong nakilahok ang mga mag-aaral sa gawain.

 

Pagnilayan at Unawain

F9PS-3f-44

Nakabubuo ng isang graphic organizer hinggil sa isang maikling sanaysay.

 

Pagsagot sa mga tiyak na tanong.

Halos lahat ng mag-aaral ay nakasunod sa daloy ng talakayan

 

Ilipat

 

 

 

 

 

F9PS-3f-44

Nakasusulat ng isang talumpati sa napapanahong isyu.

 

F9PS-3f-44

Nakapagtatalumpati ang mga mag-aaral gamit ang sariling piyesang inihanda.

Pagsulat /Pagtatalumpati/Gawain..Kaya Mo?

Pagganap

*PAgsulat/Pagtatalumpati

 

Kasiya-siyang nagpakita ng kani-kanilang kahusayan ang mga mag-aaral sa pagtatalumpati.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s