Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa nobela ng Saudi Arabia na bahagi ng Timog-Kanlurang Asya at

                                                         nagagamit ang mga pahayag na nagbibigay ng katwiran sa ginawa ng tauhan sa akda.

Pamantayan sa Pagganap:  Nakagagawa ng isang mahusay na sinopsis ng nobela mula sa akdang nabasa

Bilang ng Modyul 3

Bilang ng Modyul 3.5

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

 

 

Tuklasin

Wala sa CG

Naisasaayos ang mga nirambol na letra upang makabuo ng isang salita na naaayon sa larawan

Wala sa CG

Nakaguguhit ng ilang pamagat ng nobelang nabasa na.

Wala sa CG

Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa akda batay sa ilang pangyayaring napakinggan

Gawain 1: Scrambled Letter

Gawing Better

 

 

Gawain 2: Pamagat, Isulat sa pabalat

 

Gawain 3: Hinuhakonek

Wala

Wala

Wala

 

Linangin

Wala sa CG

Nabibigyang kahulugan ang mahihirap na salita batay sa kasingkahulugan nito

 

F9PB-1c-d-40

 

 

F9PN-1c-d-40

 

Wala sa CG

Naipahahayag ang sariling katwiran hinggil sa mga kaisipang nakapaloob sa akda

Paglinang ng Talasalitaan

 

 

 

 

Gawain 5: Manindigan sa katwiran

 

Gawain 6: Pagsusuri sa kala-        kasan at kahinaan ng akda

Gawain 7:

Katwiran, Panindigan

 

 

 

 

Wala

Wala

 

Pagnilayan

Wala sa CG

Naiuugnay ang mga pangyayaring naganap sa nobelang “Isang Libo’t Isang Gabi” sa iba pang nobelang napaood sa pamamagitan ng sinopsis

 

Sinopsis

 

Paggawa ng synopsis ng ibang nobelang nabasa o pelikulang napanood

 

 

Magkaroon ng tiyak ng kasanayang pampagkatuto sa bahaging ito

F9PD-Na-b-55

 

Ilipat

(wala sa CG)

Nakagagawa ng isang mahusay na synopsis ng nobela mula sa akdang nabasa

Nakasusulat ng synopsis buhat sa ginawang sariling kathang nobela

 

Pagsulat ng sinopsis

Pagsumite ng sinopsis ng nobela gamit ang pamantayan sa pagtataya

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s