Module 1.4

PamantayangPangnilalaman

 

Naipamamalas ng mga mag-aaralangpag-unawa at pagpapahalagasamgaakdangpampanitikan ng Timog-SilangangAsya.

PamantayangPagganap

 

Angmga mag-aaral ay nakapagsasagawa ng malikhaingpanghihikayattungkolsaisang book fair ng mgaakdangpampanitikan ng Timog-SilangangAsya.

Bilang ng Modyul

 

1

Bilang ng Aralin

 

1.4 Sanaysay ng Indonesia

Yugto ng Pagkatuto

KasanayangPampagkatuto

Proseso/Estratehiya

Pagtataya

Mungkahi/Komento

Solusyon

Tuklasin

Naililistaangmgaparaan ng pamumuhay noon at ngayon.

 

Naihahambinganguri ng sinauna at modernongpamumuhay.

 

Ilista Mo!

Paghambingin Mo

 

 

Pagtanong

 

 

Linangin

F9PB-If-42

 

F9PT-If-42

 

F9WG-If-b-44

 

Paglinang ng Talasalitaan /Concept Web / Pagsuri / Pagsasanib ng Wika at Gramatika/Pag-ugnayin Mo/KomentaryoMo,SusuriinKo/Opinyon Mo

MaiklingPagsusulit (1-5)

*DugtungangPagbasa

 

Halos 80% angnakakuha ng pasadongmarkasapagsusulit.

 

Pagnilayan at Unawain

F9PU-If-44

Nakabubuo ng sarilingpagmamatuwidsamgaideyangnatuklasangmulasasanaysay.

Dugtungan Mo

 

Naisakatuparan ng mahusay ng mgamga-aaralaang Gawain.

 

Ilipat

F9PD-If-42

Film Viewing

Pagbibigay ng Sintesis

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s