Module 1.3

PamantayangPangnilalaman

 

Naipamamalas ng mga mag-aaralangpag-unawa at pagpapahalagasaalamatsatulong ng teknolohiya at mga pang-abaynapamanahon.

PamantayangPagganap

 

Nakapagsasalaysaynangmasiningang mag-aaral ng isangsarilingkathangalamat

Bilang ng Modyul

 

1

Bilang ng Aralin

 

1.3 (KOMENTO: Angnakapaloobsadeskripsyon ng aralin, Pamatayangpangnilalalaman at Pamantayansapagganap ay hinditumutugmasa

anyo ng panitikangnasa TG at LM.)

Yugto ng Pagkatuto

KasanayangPampagkatuto

Proseso/Estratehiya

Pagtataya

Mungkahi

Komento

TUKLASIN

 

F9PN-Ie-41

 

 

Paggamit ng  Venn Diagram

 

Pagtala ng mganasuringsalitasanapakinggangtula

 

Mabigkasnangmaayos at may damdaminangtula

Tumugmaangilanggawaingnakatalasa TG samgailang Gawain sa LM

LINANGIN

F9PB-Ie-41

 

 

 

F9PT-Ie-41

 

 

F9PB-Ie-41

 

 

F9WG-Ie-43

 

Paglalarawan ng Kulturabataysatatlongpanahongamitanggrapikongpamamaraan

 

Paglinang ng talasalitaan

 

 

Paggamit ng “Fish Bone Style” at Character Mapping

 

Pagsasanib ng gramatika/retorika

Pagsagotsamakabuluhangtanong

 

 

(Walasa CG)

Pagsagotsamakabuluhangtanong

 

Paggawa ng Blog saibinigaynapaksa

 

 

 

 

Pangkatang Gawain

 

 

 

 

 

 

Halos magkakaugnayangmga Gawain sakasanayangpampagkatuto

 

 

PAGNILAYAN

F9PB-Ie-41

(Walasa CG)

Pagbasa ng iba pang tulangAsyano

(Walasa CG)

Pagsagotsamgamakabuluhangtanong

Wala

Hindi tumutugmaangilangGawaingnakatalasa TG samgailang Gawain sa LM

ILIPAT

(Walasa CG)

Nakasusulat ng isangkomentaryosaparaangpatulananaglalarawan

(Walasa CG)

Pagbigkas ng nabuongtula at irekordgamitang cellphone / video cam

Habangpinapanoodang  video ng nabuongtula, bigyang-pansinangmgaginamitnasalitangnaglalarawan.

Paggamit ng makabagongteknolohiya

Aktibongnakilahokangmga mag-aaralsagawain

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s