Pamantayang Pangnilalaman:  Wala sa TG at LM

Pamantayang Pagganap: Wala sa TG at LM

Bilang ng Modyul:3

Bilang ng Aralin: 3.1 Epiko ng Hindu

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI/ KOMENTO

SOLUSYON

TUKLASIN

F9PB-IIIg-h-54

(nakasulat sa ikapito at ikawalong linggo sa halip na sa unang linggo

  1. Name the picture game
  2. Kilalanin ang India

Pagsagot sa mga katanungan kaugnay ng gawain

Kailangang may mga katanungan o tanong kaugnay  ng epiko o kaya pag-alis ng sagabal

Bigyang pansin ang tamang lugar ng pagsulat ng yugto ng pagkatuto kasama na ang pagkakaroon ng kaugnay na gawain upang mataya ang antas ng kaalaman  ng mga magtatanghal sa epiko

LINANGIN

F9PT-IIIg-h-54

 

 

 

F9PB-IIIg-h-56

 

 

 

 

F9WG-IIIg-h-56

 

 

 

 

 

 

 

F9EP-IIIg-h-21

Paglinang sa talasalitaan

 

 

 

Repleksyon at salamin, ating saliksikin

 

 

 

Pagsasanib ng gramatika /Retorika

Hanap hambing

 

 

 

 

 

Pag-usapan natin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 7: maghambing tayo

Hindi magkaugnay ang CG at LM

 

Ang CG ay nakalagay sa ikaapat na markahan

 

Maaring magbigay ng mga sariling pagtataya na may kaugnayan sa aralin

 

Ang code na nakasulat sa CG sa pagsulat ng wika at gramatika ay mali

 

 

PAGNILAYAN AT UNAWAIN

Wala sa CG

Napaghahambing ng mga mag-aaral ang epikong napag-aralan nila sa epikong Rama at Sita

 Graphic Organizer

Pagsagot sa mga tanong.

Paggamit ng mga salitang naghahambing ng pantay na katangian o mas makahihigit ang isa sa isa.

 

ILIPAT

F9PS-IIIg-h-56

Gawain 8: Masubok Nga

Pagtatanghal

Wala

wala

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s