Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mahahalagang pangyayari sa buhay ni Maria Clara.

Pamantayang sa Pagganap:Nakasusulat ang mag-aaral ng isang maikling kwentong dekonstruksyon tungkol sa kalakasan ng katangian ng isang Maria Clara sa kasalukuyan.

 

  Bilang ng Modyul: 4

Bilang ng Aralin : 4.3.3

YUGTO NG PAGKATUTO

KASANAYANG PAMPAGKATUTO

PROSESO/ESTRATEHIYA

PAGTATAYA

MUNGKAHI

KOMENTO

 

 

TUKLASIN

 

 

F9PB-IVd-58

 

 

F9PD-IVd-57

Pangkatang Gawain

 

 

Venn DIagram

Pagsagot sa mga makabuluhang tanong.

 

Pagbibigay kahulugan sa mga piling salita.

Magkaroon ng parehong gabay na tuntunin sa mga gagawing proseso

Lahat ng gawain ay naisagawa nang maayos.

LINANGIN

 

 

 

Wala sa CG

 

 

 

Paglinang ng Talasalitaan

 

 

 

 

 

 

 

Pagsagot sa mga gabay na tanong ng aralin.

 

 

 

 

Naibibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit.

 

 

 

 

 

Paggamit ng estratehiya na angkop sa gawain

PAGNILAYAN

F9PB-IVd-58

Kolaboratibong Gawain

Clay Molding

Paglikha ng Tula

Pagbuo ng Poster

Paglikha ng awit

Paggamit ng Rubriks

             wala

Wala sa  Gabay ang  bahaging Pagnilayan.

ILIPAT

Wala sa CG

Pagsulat ng Maikling Kwento

GRASPS

Paggamit ng Rubriks

        Nakasusulat ng isang maikling kwentong dekonstruksyon tungkol sa kalakasan ng katangian ng isang Maria Clara sa kasalukuyan.    

Aktibong nakikilahok ang mga mag-aaral sa gawain

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s